[WYDARZENIE 04.06.2022] Symboliczny Pomnik Ofiar Pamięci Eksperymentów Medycznych i Społecznych

[WYDARZENIE 04.06.2022] Symboliczny Pomnik Ofiar Pamięci Eksperymentów Medycznych i Społecznych

Kochani! 4 czerwca 2022r. stwórzmy z biało-czerwonych kwiatów symboliczny Pomnik Ofiar Eksperymentów Medycznych oraz Społecznych. Będzie ku temu okazja w Warszawie, podczas zaplanowanego protestu. Upamiętnimy wspólnie ofiary zbrodniczych, antyludzkich, szowinistycznych planów i czynów totalitarystów, tyranów i zachłannych szaleńców. Zbrodnicze doświadczenia medyczne na ludziach zapisane są niechlubnie na kartach historii świata.

Kierując się głębokim przekonaniem, iż ofiary przymusowych eksperymentów medycznych zasługują na należyte i godne upamiętnienie, zwróciliśmy się 2 marca 2022r. z petycją i prośbą do Senatu RP o ustanowienie dnia 4 czerwca „Dniem Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych”.

W szeroko pojętym interesie publicznym jest przywołanie i zachowanie w pamięci przyszłych pokoleń wiedzy na temat okrucieństw zadawanych ofiarom bestialskich eksperymentów medycznych na przestrzeni dziejów.

Naszym moralnym obowiązkiem jest pamiętać o tych tragediach i okrucieństwach, aby uchronić siebie i przyszłe pokolenia przed brakiem poszanowania dla godności osobowej człowieka, po to, abyśmy w obliczu postępu technologiczno-przemysłowego wkraczali bezpiecznie w przyszłość, sumiennie przestrzegali praw człowieka, w oparciu o podstawowe zasady etyki, kodeks norymberski, cały szereg międzynarodowych deklaracji oraz praw chroniących organizm ludzki przed pogwałceniem godności i norm definiujących człowieczeństwo. Zapraszamy wszystkich do włączenia się do tej inicjatywy, tak ważnej w wymiarze społecznym i moralnym.”

Dołączajcie do wydarzenia! Przekazujcie dalej!

LINK do petycji: https://www.senat.gov.pl/prace/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,667.html

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE