„Kontrolerzy lotów odchodzą z pracy, do maja nie będzie komu pilnować polskiego nieba”

źródło: spiderweb.pl/
Pieniądze na uchodźców, przesiedleńców są, a na bezpieczeństwo nad Polską nie ma??? Ktoś tu działa na szkodę Polski!? Nad Polską latają samoloty natowskie, kontrolerzy są potrzebni jak nigdy dotąd. Czy ta sytuacja z kontrolerami przypadkiem nie jest osłabianiem ochrony natowskiej, osłony lotniczej Polski? Przed Rosją chroni nas udział w sojuszu suwerennych państw (NATO). W Iraku zdecydowało lotnictwo, które niszczyło obiekty naziemne.
Wiele ostatnich sytuacji wygląda tak, jakby chodziło o izolowanie Polski z tego sojuszu, bądź nawet wypchnięcie?

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)