W dniu 22.04.2022r. o godz.14 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie będzie konferencja prasowa poświęcona traktatowi antypandemicznemu WHO. Będzie mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, Emilia Sykut-Domańska (PSNLiN) i Joasia Suchan-Konieczny (Nauczyciele dla Wolności), które brały udział w wysłuchaniu publicznym w WHO, Justyna Socha „Stopnop”, Jakub Kuśpit (Bronimy Munduru), Paweł Dankiewicz (Nowa Polska ponad Podziałami), prof. Ryszard Zajączkowski (PSNLiN), Agnieszka Pawlik-Regulska (Nauczyciele dla Wolności).

więcej: https://psnlin.pl/news,zaproszenie-na-konferencje-traktat-antypandemiczny-who,143.html

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)