W poniedziałek w Lublinie pod Kuratorium Oświaty odbędzie się pikieta oraz konferencja prasowa w obronie nauczycielki, która odmówiła założenia maski w pracy. Ponad rok nie wpuszczano jej do szkoły. Dziś ma postępowanie dyscyplinarne.

Protest w obronie nauczycielki z Lublina, którą Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim może pozbawić pracy odbędzie się 25 kwietnia 2022r. o godz. 9:15 w Lublinie ul. 3 Maja 6 (chodnik przed wejściem do Kuratorium).

WYWIAD Z PORUCZNIKIEM JAKUBEM KUŚPITEM, PREZESEM STOW. BRONIMY MUNDURU – DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ:

POSEŁ GRZEGORZ BRAUN:

PROF. RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI:

PORUCZNIK JAKUB KUŚPIT:

PROF. MIROSŁAW PIOTROWSKI:

BOGUSŁAW DOMAŃSKI:

ADAM KANIA (KOORDYNATOR PROJEKTU NORYMBERGA 2.0):

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)