[WIDEO] 17 kwietnia 2022 zmarł dr. Zbigniew Hałat, wspaniały polski lekarz.

[WIDEO] 17 kwietnia 2022 zmarł dr. Zbigniew Hałat, wspaniały polski lekarz.
Wczoraj (22.04.2022) dotarła do nas wszystkich tragiczna informacja. 17 kwietnia 2022r. (72 lata) zmarł wspaniały, polski lekarz dr. Zbigniew Hałat. Specjalista epidemiolog, publicysta, działacz społeczny (m.in. PSNLiN) , były wiceminister zdrowia i główny inspektor sanitarny.
Dziś Justyna Socha na swoim koncie twitterowym potwierdziła, że jest to niestety prawda: Dr Zbigniew Hałat został pochowany 22.04.2022 o godz. 14:40. Informacja pochodzi od administracji Cmentarza Osobickiego we Wrocławiu.
Ps. W załączeniu rozmowa z doktorem zarejestrowana podczas V Międzynarodowego Protestu StopNOP w Warszawie w czerwcu 2021 roku.
Była to niezmierna przyjemność kilkukrotnie spotkać dr Zbigniewa Hałata, wysłuchać i uścisnąć dłoń. Jesteśmy Jemu wdzięczni za niezłomną postawę i dawanie nadziei nam wszystkim.
Informację o śmierci dr Hałata podała w piątek wieczorem na oficjalnym profilu rodzina:

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE