By mogła zapanować Równość, trzeba wpierw wdeptać wszystkich w gówno; by człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem

By mogła zapanować Równość, trzeba wpierw wdeptać wszystkich w gówno; by człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem

Janusz Szpotański „Towarzysz Szmaciak” [fragment o kolektywie]

„Ludzkość to całość, jak wiadomo,
a nie zaś zbiór, gdzie byle homo
może na własną rękę rościć
sobie pretensje do wolności.
Za filozofa idąc radą,
nareszcie sobie to uświadom,
że Wolność właśnie tkwi w przymusie
i z entuzjazmem poddaj mu się.
By mogła zapanować Równość,
trzeba wpierw wdeptać wszystkich w gówno;
by człowiek był człowieka bratem,
trzeba go wpierw przećwiczyć batem;
wszystko mu także się odbierze,
by mógł własnością gardzić szczerze.
Ubranko w paski, taczka, kilof
niezwykle życie ci umilą,
a gdy już znajdziesz się za drutem,
opuści troska cię i smutek
i radość w sercu twym zagości,
żeś do Królestwa wszedł Wolności,
gdzie wreszcie będziesz żył godziwie,
tyrając w twórczym kolektywie.”
– – – – – – – –
„W okresie dwudziestolecia międzywojennego obecny był w Polsce nurt myślenia o wychowaniu inspirowany ideologią marksistowską. Wizja przyszłości nakreślona przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, nazywana marksistowskim komunizmem, jest „wizją królestwa wolności, pojmowanego jako kolektywna kontrola władzy publicznej nad całą sferą produkcji i wymiany oraz urzeczywistnienia w ten sposób ideału wolności jako świadomego panowania nad zbiorowym losem”. Najwyższą wartość stanowi w niej idea równości i sprawiedliwości społecznej, rozumianej jako zanik społeczeństwa klasowego i zniesienie własności prywatnej środków produkcji. W koncepcji Marksa „słaba jednostka ludzka nie rości sobie już żadnych pretensji do podmiotowości i suwerenności, abdykuje i wyrzeka się siebie na rzecz człowieka kolektywnego”.”
– – – – – – – –
„Teraz duch Marksa się uśmiecha, a właściwie robi to duch Gramsciego, bo wyszło na jego. Gramsci uważał, że Marks się pomylił z tym terrorem i w ogóle kolejnością działań. Był zbyt popędliwy i nachalny, i sprawa rewolucji upadła. W triadzie: gwałtowne zmiany własnościowe-terror-duraczenie wystarczy poprzestawiać szyki i postawić na duraczenie, to i (na razie) nie będzie potrzeby zwracać się do terroru. Sprawy własnościowe załatwia na naszych oczach globalizm. I w ten sposób, bez jednego wystrzału odbyła się rewolucja polegająca na szerokich i ideologicznych zmianach kulturowych, opartych bardziej na duraczeniu w mediach niż na narzędziach terroru bezpośredniego.”
źródła:
1. https://apcz.umk.pl/PCh/article/download/PCh.2017.005/13939/37430
2. https://dziennikzarazy.pl/5-02-rewolucja-usa-vs-zsrr-analiza-porownawcza/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE