FDA ogranicza preparat J&J ze względu na możliwość wystąpienia zakrzepów krwi
Ciekawe, że od początku o tym mówili ignorowani i zastraszani naukowcy i lekarze, ci którzy zgodnie z etyką i zasadami Hipokratesa, po pierwsze nie szkodzą. Organy regulacyjne wiedziały o tym od dawna, jednak postanowiły nie reagować?
Problemy z krzepnięciem po raz pierwszy pojawiły się wiosną zeszłego roku, kiedy J&J został wstrzykiwany w Stanach Zjednoczonych oraz z podobnym preparatem wyprodukowanym przez AstraZeneca, który jest stosowany w innych krajach. W tamtym czasie amerykańskie organy regulacyjne zdecydowały, że korzyści płynące z jednorazowej szczepionki J&J przewyższają to, co uznano za bardzo rzadkie ryzyko…”
Aktualizacja: Po kwadransie Facebook skasował post z powyższą informacją:
źródła: CBS NEWS, Breaking911 / pbs.org / The Guardian
https://www.pbs.org/newshour/health/fda-restricts-johnson-johnsons-covid-19-vaccine-due-to-blood-clot-risk
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-johnson-and-johnsont-fda-restrictions-blood-clot-risk/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/us-johnson-johnson-covid-vaccine-blood-clot
——————

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)