16 maja 2022. Kolejna pikieta w obronie nauczycielki Małgorzaty Chodkowskiej z Lublina.

16 maja 2022. Kolejna pikieta w obronie nauczycielki Małgorzaty Chodkowskiej z Lublina.

Sprawa bibliotekarki, która może zostać zwolniona przez brak maseczki w szkole, nadal się nie zakończyła. 25 kwietnia 2022r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, ale decyzja o dalszych losach Małgorzaty Chodkowskiej nie zapadła. Kolejne, trzecie posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, 16 maja 2022r. o godz. 10:30. Pikieta rozpocznie się około 9:45 (ul. 3 Maja 6).

Sprawa zaczęła się rok temu, kiedy Małgorzata Chodkowska, pracownica Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów dostała zakaz wstępu do placówki. Powodem była jej pisemna odmowa zakładania maski do czasu, aż dyrekcja nie odpowie na pytania o skuteczność i zasadność tej formy zabezpieczenia. Pismo do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli złożyła dyrektorka szkoły. Zawiadomiła w nim, że nauczycielka mogła popełnić czyn naruszający prawa i dobro dziecka. Rzecznik zawnioskował do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli o zwolnienie jej z pracy.

– Cały ciężar odpowiedzialności za wykreowanie tej sytuacji spoczywa na władzy: pani kurator Teresie Misiuk, która jest nominatką obecnego ministra edukacji. I to do niego trzeba stąd, z Lublina, zaadresować przesłanie: panie profesorze Czarnek, kończ waść, wstydu oszczędź! Sobie i władzom, które w taki groteskowy sposób egzekwują swoją zwierzchność nad stanem nauczycielskim – wyjasniał poseł Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), obecny na manifestacji.

Kolejne, trzecie posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli odbędzie się w poniedziałek, 16 maja 2022r. o godz. 10:30. Pikieta rozpocznie się około 9:45.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE