Uwaga KONKURS! Odpowiedz na 3 pytania o tematyce zdrowotnej i wygraj książkę i koszulkę.

Uwaga KONKURS! Odpowiedz na 3 pytania o tematyce zdrowotnej i wygraj książkę i koszulkę.

Uwaga, uwaga! KONKURS! Odpowiedz na 3 pytania o tematyce zdrowotnej i wygraj książkę i koszulkę.

Konkurs trwa do 22 czerwca 2022r. Losowanie zwycięzcy, który otrzyma nagrody w postaci książki pt. „Rośliny pomagające zachować młodość. 14 programów regenerujących” oraz koszulkę „Klub Odporności Naturalnej i Kultury Obywatelskiej” odbędzie się 23 czerwca 2022r., podczas transmisji na żywo na naszym kanale. Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie https://postawnawolnosc.pl.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania podane w nagraniu. Odpowiedzi można zamieszczać w komentarzach pod filmem na kanale Postaw na Wolność na Youtube, Facebook, VK lub Rumble.

Odpowiedzi należy udzielić w formie: 1: A, B lub C 2: A, B lub C 3: A, B lub C

Zapraszamy do udziału i życzymy wygrania naszych nagród!

Konkurs dostępny na Youtube:

Konkurs dostępny na Rumble:

Konkurs dostępny na Facebooku:

Konkurs dostępny na VK:

https://vk.com/postawnawolnosc?z=video707433289_456239032%2Ff4bb2bc2c03f2e81dc%2Fpl_wall_707433289      

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)