Wielki comeback delty już latem? „Nauko-szamani” z Izraela wróżą ze ścieków powtórkę z „rozrywki”

Wielki comeback delty już latem? „Nauko-szamani” z Izraela wróżą ze ścieków powtórkę z „rozrywki”

Szybko rozprzestrzeniający się ostatnio omikron nie wyeliminował delty, dominującego wcześniej wariantu SARS-CoV-2. Izraelscy badacze twierdzą, że „delta” może powrócić, napędzając kolejny wzrost zakażeń już latem, lub pod koniec lata. Twierdzą, iż pandemia COVID-19 nie przeminęła, a po zaniknięciu dominującej obecnie mutacji, wirus rozprzestrzeni się w groźniejszej formie.

– Nasze badanie wskazuje, że pandemia nie przeminęła i prędzej czy później pojawi się kolejna fala zachorowań, najprawdopodobniej już latem lub pod koniec lata – zaznacza prof. Ariel Kushmaro z Uniwersytetu Ben-Gurion. Dodaje, że dotyczy to nie tylko Izraela, lecz jest to zagrożenie międzynarodowe.

Wyniki badań były zaskoczeniem, gdyż oczekiwano, że tak jak to było w przeszłości, gdy jeden wariant się pojawi, to drugi zanika. Tym razem, tak nie jest, co świadczy o większych zdolnościach delty do przetrwania – wyjaśnia Prof. Ariel Kushmaro. Specjalista podejrzewa, że wariant ten nadal się rozprzestrzenia, ale na ogół nie jest on wykrywany, co nazywa ukrytą cyrkulacją.

Izraelscy uczeni wieszczą nadejście kolejnej „fali” zakażeń na podstawie badań ścieków pod kątem obecności różnych odmian COVID-19. Prof. Ariel Kushmaro z Uniwersytetu Ben Guriona oraz dr Karin Yaniv podejrzewają, że Omikron, jak też ewentualne inne jego subwarianty, mogą wkrótce zaniknąć, a zastąpi go bardziej odporna Delta. Specjaliści piszą o tym na łamach „Science of the Total Environment”.

[RED.: TAK CZY SIAK, WARTO WYKORZYSTAĆ CHWILĘ WYTCHNIENIA, ABY ŚWIADOMIE, RACJONALNIE I SKUTECZNIE WZMACNIAĆ SWOJĄ NATURALNĄ ODPORNOŚĆ, BO KTO WIE CO NAM W PRZYSZŁOŚCI ZGOTUJĄ SZAMANI XXI WIEKU. DOBRZE TEŻ JEDNOCZYĆ SIĘ LOKALNIE, ABY NIE DAĆ SIĘ WPĘDZIĆ W PODOBNĄ DO POPRZEDNIEJ PSYCHOZY19, INICJOWAĆ RUCH ODDOLNY NP. KLUBY ODPORNOŚCI NATURALNEJ I KULTURY OBYWATELSKIEJ, CZYLI ŚWIADOMOŚCI JAK NIE DAĆ SIĘ AUTORYTARNYM RZĄDOM, BEZPRAWNYM ROZPORZĄDZENIOM]

Podobnego zdania jest również jeden z polskich uczonych. „Na podstawie wstępnych wyników badania, można oczekiwać, że poziomy Omikrona będą się zmniejszać aż do wyeliminowania, podczas gdy wariant Delta utrzyma swój tajemniczy obieg, który może wynikać z korzystniejszych cech biologicznych albo nieznanego wektora” – pisał na Twitterze dr. Paweł Grzesiowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.

źródło: (PAP) / pch24.pl / polskieradio24.pl

 

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)