Ujęcie globalne wojny na Ukrainie. Ocena i analiza Józefa Białka (wydawnictwo Wektory)

Ujęcie globalne wojny na Ukrainie. Ocena i analiza Józefa Białka (wydawnictwo Wektory)

Bardzo ciekawa analiza konfliktu na Ukrainie w odniesieniu do globalnych zmian i strategii światowych mocarstw. Kwestia Polski w trwającej wojnie, jak również rola USA, Chin i Rosji. Upadający świat Zachodu, przyczyny pandemii w odniesieniu do cyfrowego pieniądza, drukowanego Dolara – gigantycznego długu. Zerwanie łańcucha dostaw i zagrożenie głodem. Czy czeka nas Wojna Światowa? Warto wysłuchać tego interesującego przekazu.

Józef Białek, właściciel wydawnictwa „Wektory” i autor kilku cennych książek, m.in.: „COVID-19. Globalna mistyfikacja”, „Czas niewolników. Jak świat stał się własnością kilku korporacji” „Czas Sodomy, czyli zamach na cywilizację”, objaśnia u Andrzeja Ponety (Watahy Głosu Obywatelskiego) genezę konfliktu na Ukrainie.

źródło: Watahy Głosu Obywatelskiego / foto: youtube

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)