Przestawili kapliczkę „Ku czci Polaków z Korpusu Gen. Rozwadowskiego”. Nie wygląda to dobrze..

Przestawili kapliczkę „Ku czci Polaków z Korpusu Gen. Rozwadowskiego”. Nie wygląda to dobrze..

Kapliczka „KU CZCI POLAKÓW ŻOŁNIERZY Z KORPUSU GEN. ROZWADOWSKIEGO Z TZW. PUŁKU DZIECI KRAKOWSKICH TU POLEGŁYCH 10.IX1914” znajdująca się w okolicach Opola Lubelskiego, wsi Godów, na trasie Chodel – Urzędów, została przeniesiona najprawdopodobniej w wyniku budowy fragmentu obwodnicy i ronda. Wszystko byłoby dobrze, a jednak…

Jako portal „Postaw na Wolność” planujemy w najbliższym czasie zrealizować materiał wideo (reportaż) na temat wydarzeń historycznych związanych z inskrypcją znajdującą się na tablicy pamiątkowej umieszczonej na kapliczce. W 1914r. miały tu miejsce istotne wydarzenia dotyczące frontu I Wojny Światowej, a także osoby znakomitego Polaka, Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego oraz polskich żołnierzy, którzy gdy Polski nie było na mapie zmobilizowani byli w armii monarchii austro-węgierskiej przeciw carskiej Rosji.

9 sierpnia 1914 roku T.J.Rozwadowski jako generał objął stanowisko dowódcy 12 Brygady Artylerii w 12 „Krakowskiej” Dywizji Piechoty armii Austro-Węgier, niosąc honor Polaka w *Wielkiej Wojnie. W małym zarysie opis tych wydarzeń znajduje się poniżej:

Za wybitne czyny wojenne podczas kampanii 1914 roku gen. Rozwadowski otrzymał najwyższe odznaczenie austro-węgierskie, order Marii Teresy przyznawany za waleczność i zakończone powodzeniem śmiałe czyny podjęte z własnej inicjatywy, także wykonane bez rozkazu lub wbrew rozkazowi. [gen. dyw. (Feldmarschalleutnant) Tadeusz Jordan Rozwadowski, (za akcję pod Borowem 5 na 6 września 1914 r., 184. promocja z 17 sierpnia 1918 r.)]

„Krakowskie Dzieci” (Polacy stanowili 82% stanu osobowego) – 13. Pułk Piechoty wchodził w skład 10. Brygady, 5. Dywizji, I Korpusu, 1. Armii Viktora Dankla. „Krakowskie Dzieci” okryły się chwałą podczas jednej z pierwszych bitew tej wojny na polach Lubelszczyzny pod Kraśnikiem.

13 pułk „dzieci krakowskich”

Nie jest celem tego artykułu przedstawienie historii i pamięci Bohaterów, do których odwołuje się inskrypcja na tablicy pamiątkowej, temu poświęcony zostanie nasz przyszły reportaż, a ukazanie miernej teraźniejszości, czyli w najlepszym przypadku prawdopodobnie partaniny i ignorancji. Jeżeli to była dobra wola wykonawców przedsięwzięcia, to cóż, trudno ją uzasadnić pozytywnie, choćby poprzez to, iż osoby odwiedzające to miejsce nijak nie mają możliwości zatrzymać się i zebrać przed pomnikiem ku pamięci Żołnierzy Cesarsko-królewskiego 13. pułku piechoty „Krakowskich Dzieci” oraz Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Kapliczka stojąca plecami do drogi?!

Z przodu rondo, rów melioracyjny i brak chodnika. Za plecami droga z poboczem.

Odwiedzając to miejsce pamięci, aby zapoznać się z jego otoczeniem zaznaliśmy – delikatnie mówiąc – irytacji, kto dokonał tak nieprzemyślanej realizacji przemieszczenia tej kapliczki z poprzedniego miejsca? Czy to działanie to zwykła partanina, czy może celowa robota?

Poniżej zdjęcie poprzedniego miejsca, zanim wybudowano ten fragment obwodnicy i rondo:

Jak widać w poprzednim miejscu jest dostęp do kapliczki, która zwrócona jest „po Bożemu”, jak należy – przodem w stronę jezdni.

Dzisiaj, kapliczka skierowana jest w stronę niedawno wybudowanego ronda na trasie Chodel – Kraśnik. Tuż ZA PLECAMI figury Jezusa Chrystusa znajdującej się na postumencie kapliczki jest droga asfaltowa, natomiast przed kapliczką, od jej frontu jest rów melioracyjny i rondo bez chodnika. Nie wygląda to dobrze..

Poniżej zdjęcia zrobione 28.05.2022r.:

 

*I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana „Wielką Wojną”) – wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj. Austro-WęgramiNiemcami, wspieranymi przez Imperium Osmańskie oraz Bułgarię.

Był to największy konflikt zbrojny w Europie od czasu wojen napoleońskich. Wojna zakończyła się klęską państw centralnych, likwidacją mocarstw Świętego Przymierza oraz powstaniem w Europie ŚrodkowejPołudniowej licznych państw narodowych.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)