Spotkanie z abp. Janem Pawłem Lengą i dr Stanisławem Krajskim w Opolu Lubelskim. 14.06.2022, godz. 18.00

Spotkanie z abp. Janem Pawłem Lengą i dr Stanisławem Krajskim w Opolu Lubelskim. 14.06.2022, godz. 18.00

W dniu 14 czerwca 2022 roku, o godz. 18.00 w Restauracji Staroopolska przy ul. Tadeusza Kościuszki 6 w Opolu Lubelskim, odbędzie się spotkanie z ks. abp. Janem Pawłem Lengą i dr Stanisławem Krajskim. Tematem spotkania będzie „Kryzys w Kościele”, czyli obecna sytuacja Kościoła w Polsce i na świecie. Ksiądz Arcybiskup dokona oceny kondycji duchowej i moralnej Kościoła na świecie i w Polsce oraz powie nam jak w tej sytuacji jako katolicy powinniśmy się zachowywać, jakie podjąć działania i środki obrony.Spotkanie jest otwarte, a wstęp na wydarzenie – bezpłatny. Będzie możliwość zakupu ciekawych pozycji książkowych, jak również zadać pytania naszym Gościom.

Jan Paweł Lenga MIC (ur. 28 marca 1950Gródku Podolskim) – polski duchowny rzymskokatolicki działający na terenie dawnego ZSRRKazachstanu, marianin, arcybiskup ad personam, administrator apostolski Kazachstanu w latach 1991–1999, biskup diecezjalny Karagandy w latach 1999–2011, od 2011 biskup senior diecezji Karaganda.

Stanisław Krajski (ur. 3 sierpnia 1956Warszawie) – polski historyk filozofii, nauczyciel akademicki, publicysta, prozaik, tłumacz.

Zapraszamy serdecznie.

Darowizny/wsparcie projektu „Postaw na Wolność” oraz innych działań prospołecznych, m.in. organizacji takich spotkań i konferencji – poniżej możliwość przekazania dobrowolnej kwoty wsparcia. Dziękujemy!

     

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE