Hańba! Rząd mataczy w związku z odpowiedzialnością za niszczycielskie skutki polityki covidowej

Hańba! Rząd mataczy w związku z odpowiedzialnością za niszczycielskie skutki polityki covidowej
Właśnie dlatego Rząd i piewcy lockdownów są WINNI i powinni zostać UKARANI!
Niszczycielska „profilaktyka lockdownowa”, sianie psychozy, ściganie ludzi, dręczenie, a nawet pałowanie, prześladowanie ludzi w lasach i parkach, zmuszanie do izolacji, odcięcie od powietrza itd. a o wzmacnianiu naturalnej odporności NIC! O tym mówili niezależni lekarze i naukowcy, ale byli ignorowani i zastraszani.Również racjonalne leczenie pod okiem etycznych lekarzy, których prześladowano, jak i rekonwalescencja po chorobach nie były możliwe w niezbędnym wymiarze. Mówiono tylko o szczypawce!
To był zamordyzm!
Ps. Z gospodarką zrobiono to samo.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)