Rozmowa z Justyną, mamą Ani. Masz dziecko, planujesz mieć dziecko, posłuchaj.

Rozmowa z Justyną, mamą Ani. Masz dziecko, planujesz mieć dziecko, posłuchaj.

Rozmowa z Justyną, mamą Ani

Internautka: „Masz dziecko, planujesz mieć dziecko, posłuchaj. BCG, WZW B, to szczepionki podawane w pierwszych godzinach życia dziecka, czy wiemy, co pozwalamy wstrzyknąć własnemu dziecku”.

Wszystkie informacje znajdują się na końcu film.

Wspieraj działania : https://pomagam.pl/4877gd

Na działania STOP NOP

Zostań przyjacielem STOP NOP

Wspieraj nas regularnymi darowiznami!

W podziękowaniu możesz brać udział w spotkaniach i warsztatach, które dadzą ci niezbędną wiedzę i narzędzia żeby skutecznie bronić swoich praw. Zgłoszenia stopsegregacji@gmail.com

W jaki sposób możesz nas wesprzeć darowizna? www.stopnop.com.pl/darowizna

Dzięki darowiznom możemy działać. Na co przeznaczamy zebrane środki?

Na pokrycie kosztów profesjonalnej opieki prawnej (korespondencja w postępowaniu administracyjnym, oraz po rozpatrzeniu wniosków przez zarząd na sprawy w sądach administracyjnych, sądach rodzinnych, sprawy karne), organizacja spotkań i konferencji, koszty podróży, koszty administracyjne i biurowe związane z prowadzeniem stowarzyszenia.

 

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE