Rewolucja komunistyczna (utopia) przejmuje kontrolę nad tymi, którzy „cicho przyzwalali” na jej rozkwit?

Rewolucja komunistyczna (utopia) przejmuje kontrolę nad tymi, którzy „cicho przyzwalali” na jej rozkwit?

„Holenderscy rolnicy zablokowali autostrady w całym kraju. Protestują przeciw polityce klimatycznej rządu”

Póki ci zamożniejsi w Europie mieli korzyści z duraczenia słabszych utopijną ideologią, a w efekcie wyrządzania krzywdy słabszym, to chętnie przyzwalali na to lobby, niszczenie rynków i gospodarek krajów mniej rozwiniętych, aby mieć zbyt.. Teraz, gdy ideologia dzięki której żerowali, przejmuje nad nimi kontrolę, sami stają się jej ofiarami?

Dwa tygodnie temu gabinet ogłosił plan emisji związków azotu o 70 procent, co będzie musiało się wiązać z koniecznością znacznego ograniczenia inwentarza żywego w produkcji rolnej. Spowodowało to gwałtowny protest rolników, którzy zapowiedzieli, że zjadą się w środę z całego kraju do wioski Stroe we wschodniej części kraju, aby wyrazić swój sprzeciw przeciwko tym planom. [źródło: pch24.pl]

Tak jak mawiał Aleksander Fredro: „Socjalizm każdemu równo nosa utrze. Bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze…”, tak bierność, a co gorsza wspieranie rewolucyjnych przekrętów we własnym interesie, skończy się tak jak w powyższym przykładzie. Polskie cukrownie zostały zlikwidowane zaraz po wejściu pod okupację Eurokołchozu, czyli IV Rzeszy Niemieckiej – to już był sygnał, który wszyscy zignorowali.

Nadal można przywrócić fundamenty zrujnowanej już mocno cywilizacji zachodu, odtworzyć ramy etyczne, prawne, możemy przeprowadzić ewolucję opartą na oddolnym budowaniu społeczeństwa kulturalnego rozwoju. Jak? Sięgając po wartości stojące u podstaw cywilizacji łacińskiej, krzewiąc kulturę zdrowotną, obywatelską i prawną. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim bierność i brak wiary w zwycięstwo.

(fot. Twitter / Francis)  

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE