NIE! dla spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w Opolu Lubelskim.

NIE! dla spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w Opolu Lubelskim.
⛔️ NIE! dla spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w Opolu Lubelskim.
W dniu 1 lipca 2022r. do Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim zostało złożone oświadczenie o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Opole Lubelskie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz grzebowisk zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Opole Lubelskie.
Komitet w składzie 5-ciu osób, mieszkańców miasta i gminy Opole Lubelskie ma opracowany projekt w/w uchwały, która wkrótce zostanie opublikowana również w mediach społecznościowych, a także będą zbierane podpisy na listach poparcia.
Liczymy, że obywatelski sprzeciw mieszkańców miasta, będzie miał swoją stanowczą wymowę i finalnie sprawczość. Szczególnie ze względu na zabezpieczenie Parku Miejskiego, który jest „oczkiem w głowie” mieszkańców Opola Lubelskiego, jeżeli chodzi o wypoczynek, relaks i rekreację, od którego 150 metrów jest działka, o której mówi załączone poniżej pismo, dotyczące zwołanego na dzień 02.06.2022r. posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Posiedzenie dotyczyło uzyskania zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych na nieruchomości położonej przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim, działka nr ewid. 20, obręb 0003.
Spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części dostała negatywną opinie, jednak niczym prywatna opinia to nie ma większego skutku, ponieważ wnioskujący o pozwolenie w takich przypadkach mają procedurę odwoławczą do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a dalej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Problemem jest szczególnie brak odpowiednich regulacji prawa miejscowego, które nigdy nie zostały przedwypadkowo lokalnie wprowadzone, aby zabezpieczyć mieszkańców przed tego typu inwestycjami. Choć sygnałów o szkodliwych inwestycjach w całej Polsce nie brakowało. To jest niepokojące, stąd m.in. też ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, którą oddolnie uruchomili mieszkańcy.
W odległości 150 metrów od w/w działki znajduje się malowniczy Park miejski, około 300 metrów – osiedle młodzieżowe oraz przetwórnia owoców i warzyw, 500 metrów – rzeczka Leonka, ok. 600 metrów – inne osiedla (Błonie) oraz ogródki działkowe. W pobliżu jest oczyszczalnia ścieków, zabytkowy Pałac Lubomirskich, boisko, muszla koncertowa, altanki, place zabaw i cały, zielony park, do którego chodzimy pospacerować, poodychać ŚWIEŻYM POWIETRZEM, na imprezy masowe, przejażdżki rowerowe..
Poza tym, że najprawdopodobniej to wszystko straci swoją wartość, jest zagrożone środowisko, włącznie z okolicznymi drogami po których będzie odbywał się transport zwłok i padliny. Jak poważny to problem, zorientować się można choćby przeglądając internet, gdzie możemy napotkać reportaże i artykuły na temat dokuczliwości w życiu codziennym mieszkańców, gdy w pobliżu powstaje taka inwestycja.
Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu – tak mówią przepisy o samorządzie gminnym.
Jesteśmy pewni, że są o wiele lepsze miejsca na takie zakłady – zgłaszają mieszkańcy.
Jako oddolny, obywatelski Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej liczymy na wsparcie mieszkańców gminy, na podpisy na listach, na wspólny obywatelski głos. Presja ma sens! Termin konferencji prasowej zostanie podany już niebawem, gdy wszelkie formalności zostaną zatwierdzone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE