Konferencja prasowa Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej: Nie dla spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w Opolu Lubelskim – obywatelski projekt uchwały, zbiórka podpisów

Konferencja prasowa Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej: Nie dla spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w Opolu Lubelskim – obywatelski projekt uchwały, zbiórka podpisów

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję prasową Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej mieszkańców gminy Opole Lubelskie.

Temat: Informacja na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, dotyczącej projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz grzebowisk zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Opole Lubelskie.

Konferencja odbędzie się 07 lipca 2022r. o godzinie 10:00, na placu przed Urzędem Miejskim, przy ul. Lubelskiej 4 w Opolu Lubelskim.

Z wyrazami szacunku,
Pełnomocnik: mgr inż. Joanna Matras-Michalska
Zastępca Pełnomocnika: inż. Paweł Januszek
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE