„Medycy w Polsce wobec bezprawia covidowego” – Poselska Komisja Śledcza Norymberga 2.0

„Medycy w Polsce wobec bezprawia covidowego” – Poselska Komisja Śledcza Norymberga 2.0

„Medycy w Polsce wobec bezprawia covidowego – sprzeciw i prześladowania” – to temat IX posiedzenia Poselskiej Komisji Śledczej Norymberga 2.0 w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z COVID-19.

Od początku ogłoszenia pandemii zabrakło czegoś bardzo ważnego – otwartej debaty w przestrzeni publicznej. Czy pełna cenzura w dużych mediach publicznych i komercyjnych, połączona z opresjami nakładanymi przez system na niezależne środowiska m.in. medyczne, była jedną z przyczyn wielu tragedii? Wszelkie głosy ludzi nauki, lekarzy, działaczy organizacji społecznych oraz osób dostrzegających zagrożenia i ryzyko bezprawnych rozporządzeń i procedur covidowych były zamiatane pod dywan, a w wielu przypadkach te głosy były prześladowane i tępione przez system. Centralne sterowanie służbą zdrowia, gospodarką, zdrowiem i życiem ludzi, dewastowanie naturalnej odporności, stanu zdrowia psycho-fizycznego… nadmiarowe zgony! Ktoś poniesie za to odpowiedzialność? [Postaw na Wolność, Paweł Januszek vlog]

Norymberga 2: „Przedstawione historie medyków niższego i wyższego szczebla pokazują smutną rzeczywistość, której doświadczyli w swojej praktyce – prześladowania, szykany oraz oskarżenia pod swoim adresem „tylko” dlatego, że nie godzili się na nieleczenie pacjentów, podczas kiedy cała służba zdrowia miała zajmować się tylko i wyłącznie jedną chorobą. Posiedzenie to poświęcone jest analizie sytuacji służby zdrowia oraz ukazaniu patologii, z którą mieliśmy do czynienia. Medycy obecni na tym zespole parlamentarnym wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec prowadzonej polityki rządu w czasie mniemanej pandemii. Praktycznym owocem prac członków komisji jest także projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który po wprowadzeniu w życie dałby lekarzom możliwość leczenia według wiedzy i doświadczenia zdobytych w trakcie praktyki lekarskiej, eliminując tym samym możliwość zarzucania medykom leczenia niezgodnego z „wytycznymi”.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE