Jesteśmy ZA, a nawet WSTRZYMUJEMY SIĘ od głosu. Uchwała obywatelska w sprawie spalarni zwłok zwierzęcych przeszła. Pozostaje wiele pytań i niepewność.

Jesteśmy ZA, a nawet WSTRZYMUJEMY SIĘ od głosu. Uchwała obywatelska w sprawie spalarni zwłok zwierzęcych przeszła. Pozostaje wiele pytań i niepewność.
Czworo z obecnych na sesji radnych z gminy Opole Lubelskie poparło obywatelski projekt uchwały mieszkańców, dotyczący ochrony środowiska i zabezpieczenia mieszkańców przed umiejscowieniem w nieodpowiednim miejscu spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w gminie Opole Lubelskie (załączona grafika): Buczek Marcin, Cygan Karol, Goleń Piotr, Wicha Krystyna. Czworo… Dwoje nieobecnych. Reszta radnych wstrzymała się od głosu, czyli jakby nie patrzeć – od faktycznego poparcia oddolnej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Zgodnie wstrzymali się od głosu, co daje dużo do myślenia, szczególnie, że obecni na sali radni – poza stroną wnioskującą o sesję – nie zgłaszali żadnych uwag do projektu uchwały. Ani co do kwestii merytorycznych, ani co do kwestii formalnych. Co więcej, jeszcze przed sesją i w trakcie sesji przewodniczący oraz m.in. zastępca burmistrza twierdzili, że uchwała nic tu nie zmieni bo prawo nie działa wstecz (czyli, że jest już na pewno za późno na takie działanie?). Stąd zastanawia zgodne wstrzymanie się od głosu radnych, czyli samorządowców wybranych z list wyborczych głównie z tego samego komitetu co Burmistrz miasta.
Podstawa prawna do wprowadzenia w prawie miejscowym uchwały dotyczącej spalarni zwłok zwierzęcych:  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Takową podstawę prawną radni otrzymali podczas sesji w uzasadnieniu do uchwały, przekazanym przez przedstawiciela komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Jeden z radnych w swojej wypowiedzi podał argument, że to pierwszy wniosek o pozwolenie na prowadzenie takiej działalności jaką jest spalarnia. Czy taki argument wyjaśnia fakt, że do tej pory w prawie lokalnym nie wprowadzono tego typu uchwały, że nie uruchomiono myślenia przedwypadkowego… mając podstawę prawną do działania? Każdy sam niech sobie odpowie.
Nikt z obecnych samorządowców nie zgłosił żadnej poprawki, nie usłyszeliśmy opinii prawnej, chociażby odnoszącej się do kwestii formalnych zawartych w uchwale. M.in. zastępca burmistrza stwierdził, że na takie rozpatrzenie powinno być więcej czasu. Autorzy projektu, czyli przedstawiciele komitetu mieszkańców twierdzą, iż pod względem merytorycznym projekt jest opracowany właściwie, a jeżeli chodzi o kwestie formalne, nomenklaturę, to cóż, nie ma osób bardziej kompetentnych, niż przedstawiciele władz, z całym swoim zapleczem i doświadczeniem. Mieszkańcy, suweren, nie dysponuje takim zapleczem, narzędziami, dostępnością do obsługi prawnej jak lokalne władze. Mimo, że jako podatnicy powinniśmy takowe wsparcie mieć w przychylnym zasięgu, szczególnie w przypadku inicjatyw obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej.
Protokół z sesji powinien wiernie odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, powinien wskazywać numery uchwał, które zgodnie z §39. 1. ust. 3 są opiniowane pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego [źródło: Statut Gminy Opole Lubelskie].
Tym bardziej, że prawie wszyscy mówią, iż ta inwestycja w mieście, w okolicach parku, osiedli, działek jest nam tu niepotrzebna i wpłynie negatywnie na okolicę. Skąd więc brak poparcia. Co sądzą o projekcie uchwały radni wstrzymujący się od głosu?
Komitet obywatelski zrobił swoje, na miarę obywatelskich możliwości, uchwała przeszła, choć bez wyraźnego wsparcia, jednak mimo to jest wiele pytań i niepewność. Kto wie jaki los jest tej uchwały, być może pierwszej tego typu obywatelskiej uchwały w gminie. Szkoda, że tego typu inicjatywy lokalne nie spotykają się z wyraźnym wsparciem i szczerym poparciem przedstawicieli w samorządzie i w samej instytucji. Są oczywiście wyjątki.. dobre i to.
Z wielu ust, tj. m.in. radnych/włodarzy usłyszeliśmy, że szanse na pozytywny obrót spraw, czyli powstrzymanie inwestycji w tak bardzo niewłaściwym miejscu są znikome.
Wkrótce więcej na ten temat..
Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej reprezentowali: Joanna Matras-Michalska oraz Paweł Januszek. (SPRAWA SPALARNI – LINK)

LINK do transmisji XLII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim – 28 lipca 2022: https://opolelubelskie.esesja.pl/transmisja/28590/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-opolu-lubelskim-28-lipca-2022-w-sali-konferencyjnej-starostwa-powiatowego-w-opolu-lubelskim.htm?hd=1

Poniżej załącznik przekazany Radzie Gminy podczas sesji – uzasadnienie do obywatelskiego projektu uchwały, wskazujący podstawę prawną:

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE