W czwartek wziąłem udział sesji rady miasta – w piątek straciłem pracę „w kulturze”. Koincydencja?

W czwartek wziąłem udział sesji rady miasta – w piątek straciłem pracę „w kulturze”. Koincydencja?

W czwartek (28 lipca 2022r.) wziąłem udział sesji rady miasta – w piątek straciłem pracę „w kulturze”. Koincydencja? Wcześniej w podobnej sytuacji słyszałem, że „pracując w kulturze nie możesz mieć poglądów”.

W czwartek (28 lipca 2022r.) wziąłem udział sesji rady miasta – w piątek straciłem pracę „w kulturze”. Koincydencja?
Przyszła pora aby się bronić, wyegzekwować konstytucyjne prawo do posiadania poglądów i wolności słowa. W tym zakresie będę miał nieodpłatne wsparcie z Niezależnego Związku Zawodowego Wolność i Godność, jako jego członek. Licząc się jednak z tym, że walka będzie długa, a sam niebawem zostanę pozbawiony stałego źródła dochodu, chcę kontynuować swoje działania prospołeczne, realizować kolejne cele. Jeden cel już się zrealizował, powstało lokalne Stowarzyszenie.
Po tym jak otrzymałem wypowiedzenie w pracy w ośrodku kultury, uruchamiam zrzutkę. Liczę się z tym, że ta walka będzie długa i nie skończy się wyłącznie na udowodnieniu, że nie zawiodłem nikogo, ani instytucji, ani społeczności, że nikomu nie dałem powodów do utraty zaufania. Jednak w szczególności stawiam sobie kolejne prospołeczne cele – podjęcie wyzwania, o którym nie mogę jeszcze wprost napisać, ale jest w/g mnie jednym z najlepszych z możliwych rozwiązań, przekładających się na wymiar praktyczny – odtwarzania lokalnego potencjału w wielu sferach życia.
Zdaję sobie sprawę, że przekazanie całokształtu działań obywatelskich w niedługim tekście jest niewykonalne. To przecież albumy zdjęć, nagrań i transmisji wideo, organizowania wyjazdów, wywiadów, rozmów, konferencji i innych akcji. Mrówczej pracy. Zapraszam do fragmentarycznej lektury uzasadnienia znajdującego się pod linkiem https://zrzutka.pl/yyed8a i ewentualnego, dobrowolnego wsparcia.
Paweł Januszek
Indywidualny numer konta zrzutki: 69 1750 1312 6885 7152 6963 7665
 

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE