Regulamin Administratorem portalu www.postawnawolnosc.pl jest : Postaw Na Wolność – Dziennikarz Obywatelski zwany dalej Administratorem. Administrator udostępnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z portalu www.postawnawolnosc.pl, który jest miejscem publikacji i wymiany informacji, komentarzy itp. Każdy Użytkownik korzystający z portalu zobowiązany jest do przestrzegania poniższego regulaminu: 1. Użytkownik publikuje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na portalu. Publikowanie treści jest możliwe po bezpłatnym zalogowaniu. 2. Osoby, które dokonały rejestracji w serwisie, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych w celach administracyjnych oraz danych przekazanych przez użytkownika w celu publikacji. 3. Administratorem danych osobowych jest Postaw Na Wolność – Dziennikarz Obywatelski. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez każdego Użytkownika, w celu realizacji założeń portalu. Każdemu Użytkownikowi portalu, który poda swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 4. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do przekazania wszelkich znanych mu informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z publikacjami na portalu. 5. Zabronione jest umieszczanie na łamach portalu treści sprzecznych z prawem międzynarodowym i polskim, w szczególności związanych z pornografią, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób, naruszające ciszę wyborczą itp. 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etyki. 7. Na portalu obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów. 8. Zabronione jest wyśmiewanie i obrażanie innych użytkowników. 9. Udostępnianie oraz prośba o udostępnianie nielegalnych materiałów objętych ochroną praw autorskich (muzyka, filmy, książki, multimedia i inne) jest zabronione. 10. Administrator portalu ma prawo do kontrolowania treści komentarzy i ich modyfikowania, a nawet do usuwania z portalu. 11. Użytkownicy ponoszący odpowiedzialność za łamanie prawa oraz postanowień regulaminu mogą być łącznie z ich komentarzami usuwani z portalu. 12. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu w każdym czasie.